Voor Jutrijp en Hommerts is de afsluiting van de aquaduct enorm vervelend. Veel meer verkeer gaat er dagelijks door onze dorpen heen. Op deze pagina staat informatie en zijn handige links te vinden met betrekking op de herstelwerkzaamheden.

UPDATE 23-01-2023: Snelweg gaat weer open: Klik hier voor het bericht

Klik hier voor de laatste updates van Rijkswaterstaat

Er is een projectgroep geformeerd met de naam Afsluiting A7 waarin de hoogst verantwoordelijke voor de technische uitvoering, de gemeente, provincie en ook andere betrokkenenzijn verenigd, waaronder transportondernemers, ondernemersverenigingen en de dorpsbelangen van Oppenhuizen/Uitwellingerga en Hommerts/Jutrijp.

Overleg en samen werken naar een oplossing is belangrijk nu duidelijk is dat de afsluiting van de A7 waarschijnlijk lang gaat duren. Voorkomen moet worden dat partijen tegenover elkaar komen te staan. Iedereen wil immers dat deze situatie zo snel mogelijk opgelost gaat worden. Daarnaast moet de verkeersveiligheid op de parallelwegen voortdurend gemonitord worden.

Dinsdag 17 januari was het eerste overleg. Op 24 januari staat het volgende overleg gepland met o.a. wethouder Michel Rietman van gemeente SWF en de verantwoordelijke van Rijkswaterstaat. Het is de bedoeling dat de projectgroep (twee)wekelijks bijeen komt.


De projectgroep ‘Afsluiting A7’ bestaat uit:

  • Vertegenwoordiging van Dorpsbelangen Oppenhuizen/Uitwellingerga en Hommerts/Jutrijp(resp. Luuk Westert, Dio Spronk)
  • Vertegenwoordiging vanuit gedupeerde (transport)ondernemers en andere bedrijven met veel transportbewegingen (Jellien Posthuma-Smit namens Poiesz, Christien Lycklama a Nijeholt namens Hoekstra, Geert Jan Douma namens Douma Staal, Wessel Veenstra namens Veenstra | Fritom).
  • Vertegenwoordiging van recreatiesector (Floriaan Zwart namens VVV Waterland van Friesland)
  • Vertegenwoordiging van ondernemersverenigingen Hommerts/Jutrijp (Roeland Kingma), Oppenhuizen/Uitwellingerga (Theo Verboom) en Sneek (Sibold Jellema)
  • Eventueel nog niet genoemde direct betrokkenen
  • Onder voorzitterschap van Arnold de Jong, afgevaardigde namens bestuur Ondernemersfederatie Sudwest-Fryslan

Doel van deze tijdelijke contactgroep is:

  • Onderlinge communicatie, niet tegen elkaar maar met elkaar werken aan een oplossing gedurende deze situatie
  • Ongewilde en/of bijzonder gevaarlijke situaties gedurende afsluiting melden en actie op ondernemen.
  • Eenduidige communicatie naar achterban middels bv. een gezamenlijke nieuwsbrief
  • En communicatiekanaal waarin overheid en Rijkswaterstaat ons een regelmatige update kan geven over de stand van zaken.

Facebooktwittermail