Met info vanuit de gemeente en diverse commissie in onze dorpen

Het oud-papier wordt zaterdag gewoon opgehaald!

Van de activiteitencommissie

Beste dorpsgenoten,

Het leek ons een mooi idee, buurten bij de dorpsgenoten, weer eens een kijkje nemen in de VHBS, de oude gereformeerde kerk van Hommerts, het dorpshuis van vroeger in Jutrijp. Maar ook een heel aantal dorpsgenoten hadden zich al opgegeven om ons iets te laten zien, horen of verkopen. Natuurlijk laten we dit niet doorgaan op 11 april.

Ook het tafeltennistoernooi en Musyk op de skoubrge worden voor nu afgelast. We zetten de ideen in de wacht voor betere tijden.

Pas op u zelf en op elkaar! 

Een groet van de activiteitencommissie; Wiepkje, Rina, Folkert, Marian en Karin. 

Van de Johannes de Doper kerk 

Beste gemeenteleden van de PKN gemeente Jutrijp-Hommerts en belangstellenden,

Het zal u niet ontgaan zijn dat  de kerkdienst van zondag 15 maart niet is doorgegaan. Via de website, whatsapp, mails en de telefoon hebben we u hierover genformeerd. De kerkenraad is inmiddels bij elkaar geweest om verdere stappen te bespreken.

Besloten is om de diensten van 22 maart en 29 maart niet door te laten gaan. Dit is het advies van de landelijke kerk en de Classis Frysln en wij willen ons daaraan houden. Met elkaar moeten wij er alles aan doen om deze crisis zo goed mogelijk door te komen.

Over de diensten in de Stille Week (Palmpasen, 5 april t/m Eerste Paasdag) krijgt u nog bericht. We willen eerst even afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt en we hopen natuurlijk dat wij voor deze vieringen weer samen kunnen komen in onze kerk.

Er zijn natuurlijk vele mogelijkheden om zondagochtend toch naar een kerkdienst te luisteren via de radio, TV of het internet, maar ook de plaatselijke kerken proberen er alles aan te doen om in contact met u te blijven.

Zo is er de komende 2 weken een rechtstreekse uitzending vanuit de Mauritius Kerk in IJlst via hun website te beluisteren. Deze wordt verzorgd door een aantal predikanten uit de ring. U kunt deze dienst volgen via  https:/kerkdienstgemist.nl/stations/1866

En ook onze eigen predikant ds. Froukje de Hoop zal op zondag 22 en 29 maart om 9.30 uur een korte overdenking houden, die u kunt beluisteren via het internet. Ga hiervoor naar www.pkn-JutrijpHommerts.nl klik naar diensten klik naar rechtstreekse uitzending . Ook kunt u op een later tijdstip de viering beluisteren via de website door te klikken op: diensten-kerkdienst beluisteren. (u kunt ook online luisteren: https:/kerkdienstgemist.nl/stations/449)

Als u vragen heeft, of als u graag een (pastoraal) gesprek wil met ds. de Hoop of met n van de kerkenraadsleden, kunt u natuurlijk altijd bellen of mailen. Doe dit dan via de mail: scriba.jutrijphommerts@gmail.com of naar ds. de Hoop tel: 0515- 336442

Als er nieuws te melden is, doen wij dat via de website , de app-groep en uw e-mail . Gemeenteleden die niet digitaal bereikbaar zijn zullen we geregeld bellen met de laatste informatie.

Het zijn roerige en verwarrende tijden voor ons allemaal. Ieder probeert in te schatten wat haar of hem de komende tijd staat te wachten, maar wat de gevolgen van de coronacrisis zijn valt voorlopig nog niet te zeggen. Daarbij zal het voor de n soms moeilijker zijn dan voor de ander. Laten we elkaar daarom zoveel mogelijk helpen. Juist in deze onzekere tijden hebben we elkaar nodig, meer dan ooit. En laten we dat doen in het vertrouwen waar gezang 913 over spreekt:

wat de toekomst brenge moge,

mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad, Sybren Salverda, Els van Os en Ds. Froukje de Hoop

Nieuws van de vogelwacht

I.v.m. de landelijke regels inzake de Corono-crisis gaat de ledenvergadering van 19 maart niet door. Het dorpshuis is ook gesloten. Voor de overige activiteiten, waaronder de excursie van 20 mei, informeren wij u op een later moment.

Namens de Fugelwacht Els van Os

Facebooktwittermail