Het dorpsbelang van Jutrijp-Hommerts houdt zich bezig met de leefbaarheid van de dorpen en is de spreekbuis tussen de gemeente en provincie als het gaat om beleidszaken.


Notulen
2017-03-27 Notulen jaarvergadering

Vereniging tot bevordering van Dorpsbelangen van Jutrijp-Hommerts

Voorzitter
Eddy Wiersma
Tel: +316 53353012
E-mail: eddy.akke@kpnplanet.nl

Secretaris
Maaike Huitema-van Der Geest
Tel: +316 47880295
E-mail: maaikegeest@hotmail.com

Penningmeester
Jeltje van der Hoek
Tel: +316 27216074
E-mail: h.v.d.hoek7@kpnplanet.nl

Algemeen bestuursleden

Anjamarjan Kouwenhoven
Tel: +316 40222733
E-mail: anjamarjan@home.nl

Klaas Nieuwenhuis
Tel: +316 50688955
E-mail: klaas@hego-bv.nl

Ebe Veenstra
Tel: +316 48604790
E-mail: ebevvv@hotmail.com

Auke Minne Hofman
Tel: +316 52366994
E-mail: in a.m.hofman@ziggo.nl

Correspondentie 
Riperwei 22, 8623 XN Jutrijp, Nederland

E-mail
doarpsbelangjutrijphommerts@gmail.com

Rekeningnummer Dorpsbelang Jutrijp-Hommerts
NL75 RABO 0328 8539 25