Het dorpsbelang van Jutrijp Hommerts houdt zich bezig met de leefbaarheid van de dorpen en is de spreekbuis tussen de gemeente en provincie als het gaat om beleidszaken.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Het dorpsbelang Jutrijp Hommerts bestaat uit de volgende zeven leden:

bestuur-dorpsbelang