Het dorpsbelang van Jutrijp-Hommerts houdt zich bezig met de leefbaarheid van de dorpen en is de spreekbuis tussen de gemeente en provincie als het gaat om beleidszaken.


Notulen
Notulen jaarvergadering 2018

Vereniging tot bevordering van Dorpsbelangen van Jutrijp-Hommerts

Voorzitter
Dio Spronk
Tel: +316 23792865

Secretaris
Maaike Huitema-van Der Geest
Tel: +316 47880295

Penningmeester
Jeltje van der Hoek
Tel: +316 27216074

Algemeen bestuursleden
Anjamarjan Kouwenhoven
Tel: +316 40222733

Willem Bethlehem
Tel: +316 42862179

Correspondentie
Riperwei 22, 8623 XN Jutrijp, Nederland

E-mail
doarpsbelangjutrijphommerts@gmail.com

Rekeningnummer Dorpsbelang Jutrijp-Hommerts
NL75 RABO 0328 8539 25