Het dorpsbelang van Jutrijp-Hommerts houdt zich bezig met de leefbaarheid van de dorpen en is de spreekbuis tussen de gemeente en provincie als het gaat om beleidszaken.


Notulen
Notulen jaarvergadering 2018

Vereniging tot bevordering van Dorpsbelangen van Jutrijp-Hommerts

Voorzitter
Eddy Wiersma
Tel: +316 53353012
E-mail: eddy.akke@kpnplanet.nl

Secretaris
Maaike Huitema-van Der Geest
Tel: +316 47880295
E-mail: maaikegeest@hotmail.com

Penningmeester
Jeltje van der Hoek
Tel: +316 27216074
E-mail: h.v.d.hoek7@kpnplanet.nl

Algemeen bestuursleden

Anjamarjan Kouwenhoven
Tel: +316 40222733
E-mail: anjamarjan@home.nl

Dio Spronk
Tel: +316 23792865
E-mail: annet.dio@ziggo.nl

Ebe Veenstra
Tel: +316 48604790
E-mail: ebevvv@hotmail.com

Auke Minne Hofman
Tel: +316 52366994
E-mail: in a.m.hofman@ziggo.nl

Correspondentie 
Riperwei 22, 8623 XN Jutrijp, Nederland

E-mail
doarpsbelangjutrijphommerts@gmail.com

Rekeningnummer Dorpsbelang Jutrijp-Hommerts
NL75 RABO 0328 8539 25