Het Dorpsbelang van Jutrijp-Hommerts houdt zich bezig met de leefbaarheid van de dorpen en is de spreekbuis tussen de gemeente en provincie als het gaat om beleidszaken.

Vereniging tot bevordering van Dorpsbelangen van Jutrijp-Hommerts

Voorzitter
Dio Spronk
Tel: +316 38959263

Secretaris
Maaike Huitema-van der Geest
Tel: +316 47880295

Penningmeester
Evita Hoving
Tel: +316 45142160

Algemene bestuursleden
Astrid Breed
Tel: +31 647907797

Lammert Bakker
Tel: +316 20606072

Lizette Smit
Tel: +316 13308161

Willem Bethlehem
Tel: +316 42862179

Correspondentieadres
Louwewei 2a, 8623 XG Jutrijp

E-mail
doarpsbelangjutrijphommerts@gmail.com

Rekeningnummer Dorpsbelang Jutrijp-Hommerts
NL75 RABO 0328 8539 25