Lees hier de dorpsvisie van Jutrijp-Hommerts

In maart 2015 is de nieuwe dorpsvisie TROCH DE TIID gelanceerd. Deze visie geeft een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van de toekomst. Het is een ambitieus en collectief gedeeld beeld dat perspectieven biedt. De visie biedt antwoorden op de vraag: wie en wat willen we over een bepaald aantal jaren zijn.

Om de dorpsvisie gestalte geven is ervoor gekozen om te werken met werk/projectgroepen de werk/projectgroepen zijn zelfstandige werkgroepen. Om de voortgang te bewaken en de contacten met provincie en/of gemeente te onderhouden is reen stuurgroep opgericht. 

De stuurgroep dorpsvisie is een samenstelling van bestuursleden uit dorpsbelang en dorpshuis-stichting. De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:

Eddy Wiersma
Jelte van der Hoek
Henk de Boer
Klaas Nieuwenhuis
Elske Zonderland