In deze handreiking wordt een stedenbouwkundig plan voor een vernieuwd kloppend dorpshart voor de tweelingdorpen Hommerts en Jutrijp beschreven.

Vanuit het dorp kwam de vraag om Hommerts-Jutrijp weer levendig te maken door het verbeteren of vernieuwen van het huidige dorpshart. De opdrachtgever heeft hiervoor een aantal documenten aangeleverd zoals enqutes, brainstormsessies en de dorpsvisie 2015-2025. Aan de hand van deze documenten en de gesprekken met de opdrachtgever is er een hoofdvraag geformuleerd die als volgt luidt: Hoe kunnen de ruimtelijke- en functionele mogelijkheden worden benut om het dorpshart en de nabijgelegen omgeving van Hommerts-Jutrijp te versterken waarbij er een impuls wordt gecreerd voor een toekomstbestendig dorpshart?

Bekijk de prachtige presentatie gemaakt door de studenten van het NHL in Leeuwarden.

Presentatie:Handreiking voor een kloppend dorpshart

Facebooktwittermail