• 29 december 2022
  • 10:00
  • Dorpshuis Oan it Far

29 en 30 december is weer het jaarlijkse biljarttoernooi. Wil je meedoen? Schrijf je naam dan op de lijst in het dorpshuis. Opgave mag ook via 06-12813636.