• 5 januari 2019
  • 11:00
  • Dorpshuis Oan it Far

Deze zal zijn op zaterdag 5 januari. Ook hiervoor kan men zich inschrijven via de lijst in het dorpshuis. of bij de volgende personen: Gerrit Hofstra (06128136136), Astrid Breed (0647907797) of Rommert Jorritsma (0631535359).