• 20 februari 2018
  • 09:30
  • Dorpshuis Oan it Far

Op di-ochtend 20 februari 09:30u -11:30u organiseren we een koffieochtend met spellen(sjoelen, oud Hollandse spellen, domino) met een competitief karakter. Een gezellig ontmoeten. Opgeven kan via Jeltje van der Hoek. (tel: 06-27216047) of per mail; foarelkoar@gmail.com