• 15 december 2018
  • 19:00
  • Dorpshuis Oan it Far

Op zaterdag 15 december vanaf 19.00 uur organiseert de activiteitencommissie een winter/ kerstmarkt. Dit duurt tot ongeveer 21.30 uur. Iedere club, vereniging, school of particulier uit ons dorp kan deze dag gebruiken om de (club) kas te spekken. Verkoop zelfgemaakte kerst/winterspullen en andere leuke activiteiten zullen dan in ons dorpshuis te zien/doen zijn. 

Groeten van de activiteitencommissie,
Folkert, Rina, Wiepkje, Corry, Karin en Simone.