• 9 september 2017
  • 19:00
  • Strandje Hommerts

Zaterdag 9 september is er een muzikaal feest in het dorpshuis van Hommerts. Dorpsgenoten kunnen dan hun muzikale talenten vertonen. 

Wanneer: Op zaterdag 9 september vanaf 20.00 uur    
Waar: In het dorpshuis
Wat: Optredens van muzikale dorpsgenoten
Wie: Ieder die zijn muzikale kunsten wil vertonen                                                         

Dus wanneer je iets wilt laten horen en zien op 9 september a.s., geef je dan voor 1 juli op bij een van de leden van de activiteitencommissie of via onderstaand mailadres. We hebben al een 5-tal aanmeldingen! Alle andere dorpsgenoten zijn uitgenodigd om de sfeervolle optredens te aanschouwen. 

De activiteitencommissie: Wiepkje Visser, Corry Jorritsma, Els van Os, Simone de Boer, Karin Miedema en Rina Fokkema
Emailadres: niekenrina1992@gmail.com (o.v.v Mysyk op de Skoubrge)