Onder de naam Rondje Sdwest maken raadsleden en medewerkers van de gemeente Sdwest-Frysln de komende weken een tournee door de gemeente.

Reden: om de mening van de inwoners over de leefomgeving te horen, als basis voor de omgevingsvisie: Een gezond Sdwest-Frysln in 2040. 

Omgevingsvisie
De omgevingsvisie? Dat heeft misschien eerst wat uitleg nodig. De omgevingsvisie heeft alles te maken met de Omgevingswet die in 2021 in werking treedt. Die nieuwe wet geeft veel ruimte voor de visie en wensen van de inwoners over hun leefomgeving. Daarmee verandert de rol van de gemeente van sturend naar dienstverlenend. De gemeente schrijft straks niet meer voor hoe de leefomgeving wordt ingevuld, maar is in gesprek met de inwoners.

Inwoners en gemeente ontwikkelen samen een omgevingsvisie. Deze visie is voor de gemeenteraad het strategisch kader. Daarmee stuurt de raad op de lange termijn. Het gaat om de ontwikkeling, inrichting, bescherming en behoud van de leefomgeving. Niet alles kan binnen de beperkte ruimte die we hebben. Soms kan in een gebied bijvoorbeeld economische groei ten koste gaan van leefbaarheid, natuur ten koste van bereikbaarheid en omgekeerd. Dit vraagt om keuzes.

Onderwerpen waarover de inwoners mee kunnen praten zijn bijvoorbeeld lucht en geluid, natuur en recreatie, klimaat, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. Samen met de gemeente plannen maken, dat klinkt toch beter dan afwachten wat er van achter de bureaus bepaald wordt?. 

De bijeenkomsten:
maandag 6 mei: It Dielshs Wommels
14 mei: De Klink Koudum
16 mei: It Heechhs Heech
28 mei: Dorpshuis Scharnegoutum
In juni organiseren we bijeenkomsten in Bolsward en Sneek

We willen u graag uitnodigen n van deze bijeenkomsten bij te wonen.

Sdwest-Frysln vindt het bijzonder belangrijk dat jongeren inbreng leveren: zij zijn de toekomst. Rondje Sdwest gaat dan ook langs bij diverse scholen. Daarnaast zijn we aanwezig bij een aantal evenementen/markten en in een aantal verzorgingshuizen.

Waar en wanneer Rondje Sdwest bij u in de buurt komt, is te vinden op samensudwestfryslan.nl

Facebooktwittermail