Op maandag 23 maart is weer de jaarvergadering. Inclusief een presentatie van Peter van der Meeren over zijn geschreven boek “21 man” .

Datum:                Maandag 23 maart 2020
Locatie:                Dorpshuis Oan it Far
Tijdstip:              20:00 uur   

 

  1. Opening   
  2. Notulen vorige vergadering 25 maart 2019
  3. Jaarverslag secretaris
  4. Jaarverslag penningmeester
  5. Bestuursverkiezing
  6. Aftredend en niet herkiesbaar: Auke Minne Hofman en Ebe Veenstra
  7. Rondvraag

 

PAUZE

 Thema de totstandkoming van het boek 21 man               

Veel mensen uit het dorp hebben wel gehoord of zelfs het boek 21 man gekocht van Peter van der Meeren. De vragen waarmee het begon bij Peter zijn: Wie waren de mannen die op 21 mei 1944 bij een voetbalwedstrijd in Sneek werden opgepakt? Wat is er na de razzia met ze gebeurd? 

Uiteindelijk werd zijn boek een fascinerende reeks van verhalen, een ontdekkingsreis langs bijzondere gebeurtenissen. Ze gaan over gewone mannen en vrouwen, fameuze voetballers, verzetshelden, schurken en families die tot de dag van vandaag geraakt worden door alles wat uit de voetbalrazzia voortvloeide. Ook de aangrijpende verslagen van ooggetuigen geven een scherp beeld van wat zich 75 jaar geleden heeft afgespeeld.

Maar hoe heeft Peter van der Meeren dit boek gemaakt? En waar liep hij tegen aan? Hij komt vertellen over de totstandkoming van zijn boek 21 man

 

Facebooktwittermail