Agenda voor de Jaarvergadering Fugelwacht Jutrijp-Hommerts

Plaats:   Dorpshuis Oan it Far te Hommerts

Datum:  14 maart 2019

Aanvang: 20.00 uur

  • Opening door de voorzitter
  • Mededelingen
  • Notulen jaarvergadering 8 maart 2018
  • Financiel verslag – kascommissie
  • Jaarverslag secretaris
  • Registratie en nazorg
  • Excursie
  • Rondvraag

Pauze met verloting

  • Lezing door Johannes van der Meer, vogelwachter uit Dronrijp

Wie is Johannes van der Meer? Een Vogelwachter uit Dronrijp die een lezing zal houden over de aanleg en het onderhoud van een plas-dras gebied in het boerenland nabij Dronrijp. Natuurfotograaf Johan Brink zal het verhaal ondersteunen met prachtige foto-opnamen. Alle aanwezige vogels komen ruimschoots aan bod.

Tevens wordt een impressie van “de kaai Dronrijp” verzorgd, met beelden van een zwaluwwand, rietvogels en eigen waarnemingen.

Voor alle vogel- en natuurliefhebbers zeer de moeite waard!

 

 

Facebooktwittermail