Protestantse gemeente Jutrijp – Hommerts

Jeltewei 3
8622 XV Hommerts
www.pkn-jutrijphommerts.nl

Wij willen een gemeente zijn waar mensen van alle leeftijden en verscheidenheid hun geloof beleven en uitdragen.  Waar mensen samen leren en activiteiten ondernemen, elkaar ontmoeten en gemeenschap ervaren. Geinspireerd door Woord en Geest. Elke zondag komen wij als gemeente in de kerkdienst samen.

Maar we ontmoeten elkaar ook als gemeente in de gespreksgroepen, het jeugdwerk, het groothuisbezoek, tijdens vergaderingen en het bezoekwerk. Wij nodigen u van harte uit om met ons gemeente te zijn. Op onze website is nog veel meer informatie te vinden.

De predikant van onze gemeente is sinds 2 oktober 2011 ds. Froukje de Hoop. U kunt haar altijd bellen of mailen voor een afspraak.
Mail:  predikant.jutrijphommerts@gmail.com
Tel: 0515 33 64 42