Na een korte zoektocht is het gelukt om nieuwe pachters te vinden voor ons dorpshuis.

Door: Stichtingsbestuur Jutrijp-Hommerts

Vrij vlot na de bekendmaking van het vertrek van Corry (tweede week van maart) zijn wij benaderd door een echtpaar, al redelijk bekend met ons dorp, die aangaf graag het pachterschap over te willen nemen. We hebben daarop eind april een eerste gesprek met dit echtpaar gehad en er was direct een goede klik. Dit heeft ons ook doen besluiten om niet verder te zoeken, maar direct met hen door te gaan.

In de daaropvolgende weken hebben we (vanuit onze zijde met Roelant als contactpersoon) veel overlegd, is er in en rond het dorpshuis gekeken, moesten de huidige werksituaties van het echtpaar besproken worden, is er nog een gesprek geweest met Erik en Corry en zo verder. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een positieve respons begin juni. Al met al heeft dit proces even tijd gekost en nadeel hiervan was dat dorpsbewoners de afgelopen maanden mogelijk het gevoel hebben gehad dat er geen actie in de tent was, maar dat is dan hierbij uitgelegd.

Daarom zijn we blij jullie ons nieuwe pachtersechtpaar te mogen voorstellen, n.l.:

Albertina en Marko van der Land (wonende te Makkum)

Ze zijn enthousiast en brengen weer nieuwe energie binnen. Wij zien we het helemaal zitten met hen in ons dorpscentrum!

Facebooktwittermail