Vieringen tot en met Pinksteren vanuit de Mauritiuskerk

Leven na Pasen hoe doen we dat? In ons vorige bericht en in het Ringblad stond dat wij na Pasen weer diensten zouden gaan uitzenden vanuit onze eigen kerk. Maar na veel enthousiaste reacties op de gezamenlijke vieringen en aandringen vanuit onze buurgemeenten heeft de kerkenraad besloten om te blijven deel nemen aan de vieringen vanuit de Mauritiuskerk te IJlst.

Een beeld bij de woorden geeft toch wel een extra dimensie en volgens de tellingen vieren velen mee vanuit de huiskamers. En daar doen we het voor: de lamp brandende te houden en samen te danken en te bidden en te hopen op de tijden dat wij elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. Dus vanaf komende zondag, 19 april t/m 31 mei (Pinksteren) kunt u de kerkdiensten volgen via kerkdienstgemist.nl (beeld) of kerkomroep.nl (audio).

Vul de plaatsnaam IJlst in op de zoekbalk. Zoek de kerk of klik op de kaart op Frysln en selecteer IJlst. Op uw scherm komt het plaatje met Mauritiuskerk IJlst. Klik op de groene balk naar kerk. U kunt de kerkdienst live volgen door op de datum te klikken. Of u kijkt de kerkdiensten terug door ook op de datum te klikken. Ook op de televisie met internetverbinding kunt u via internet de website www.kerkdienstgemist.nl selecteren.

Op zondag 19 april gaan ds. D.E. Hofstra (IJlst) en ds. A. Warnar-van den Berg (Heeg) voor, op 26 april ds. R. Tuitman (Oosthem) en ds. F. de Hoop (Jutrijp-Hommerts). Op zondag 3 mei verzorgen ds. A. Warnar-van den Berg en ds. F. de Hoop de dienst. Informatie over de diensten daarna kunt u in het ringblad vinden. Houdt verder de website van Kerk en Dorp in de gaten, als er nieuws is melden wij het daar direct! Leven na Pasen: dat is ook leven in een nieuwe werkelijkheid, omdat de Opstanding alles heeft veranderd.

Op dit moment ervaren we allemaal dat dat niet altijd meevalt: er is heimwee naar het gewone, onzekerheid over het nieuwe, ploeteren om een weg te vinden maar we gaan richting Pinksteren. Het feest waarop we vieren dat God zijn Geest aan ons geeft om ons bij te staan. Wij hopen en bidden dat u het allemaal goed maakt en groeten u hartelijk, ook namens de kerkenraad Sybren Salverda (voorzitter) Els van Os (scriba) ds. Froukje

Facebooktwittermail