Let op Tel;06-28813488 is vervallen, zie stukje commissie leden hieronder voor telefonisch contact. Email: foarelkoar@gmail.com

Foar Elkoar is een groep dorpsgenoten die wat wil betekenen voor dorpsgenoten die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Foar Elkoar is ervan overtuigd dat er genoeg dorpsgenoten zijn die wat willen betekenen voor hun buren, de hulpvraag moet echter op de goede plek terecht komen. Foar Elkoar wil daar bij helpen. De commissie die hierachter zit is gevormd vanuit het dorpsbelang, hieronder stellen we de leden aan u voor.

Jeltje van der Hoek
Dag allemaal, ik ben Jeltje van der Hoek. Doordat ik in dorpsbelang zit kwam deze commissie op mijn pad.Ik heb jarenlang in de gezondheidszorg gewerkt en vind het belangrijk om wat te kunnen betekenen voor de medemens.Wat ik hoop is dat we met Foar Elkoar wat kunnen betekenen voor de bewoners van Jutrijp Hommerts. ( tel: 06-27216074)

Niek Bosma
Ik ben Niek Bosma. Ik vertegenwoordig de commissie vanuit de sportverenigingen/jeugd. Er is ooit eens door een Hommertser gezegd; onze dorpen zijn niet de mooiste, maar er wonen wel veel leuke mensen. Daar ben ik het hartgrondig mee eens. Er samen het beste van maken, daar geloof ik in. Daar kan deze zorggroep wat in betekenen.                      (tel: 06-46172900)

Alie Bij de weg
Mijn naam is Alie bij de Weg en ik woon op het Binnenpaed 46 in Jutrijp.Ik wil mij inzetten voor Foarelkoar omdat wanneer iemand steun of hulp nodig heeft, het belangrijk is dat we wat voor elkaar kunnen betekenen. Ik vertegenwoordig de senioren. (tel: 443576)

Jildou Kroes
Mijn naam is Jildou Kroes. In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam bij Jeugdhulp Friesland. Ik zet mij dus in voor de zorg van kinderen. De zorggroep spreekt mij aan omdat ik het van groot belang vind om Foarelkoar klaar te staan en doe dit graag mei elkoar. Ik vind het belangrijk dat wij als zorggroep zichtbaar zijn, zodat mensen uit onze dorpen ons kunnen vinden en wij in kunnen spelen op de hulpvraag. Ook hoop ik dat de bewoners van onze dorpen zoveel mogelijk kunnen genieten van de activiteiten en uitjes die we organiseren. (06-55560439)