In ons tweelingdorp is de Zorggroep Foar Elkoar opgericht. Zondag 10 januari wordt officieel het startschot gegeven

De Zorggroep is voortgevloeid uit de Dorpsvisie, zoals die door het bestuur van de dorpsvereniging van Hommerts-Jutrijp vorig jaar is uitgegeven. In dit boekwerkje zijn heldere doelstellingen geformuleerd, zoals de bewoners die op korte en langere termijn willen realiseren. Dit om hun dorpen nu en in de toekomst aantrekkelijk te houden voor de huidige bewoners en mensen die overwegen zich in Hommerts of Jutrijp te vestigen.

Leefbaarheid is een belangrijke zaak in het zo’n 1000 inwoners tellende tweelingdorp. Om te voorkomen dat bijvoorbeeld oudere bewoners moeten vertrekken vanwege afnemende voorzieningen, is in Hommerts-Jutrijp besloten tot de oprichting van de Zorggroep Foar Elkoar. De gemeente Súdwest-Fryslân onderkent het belang van het verlenen van deze ‘informele vrijwillige zorg’ en heeft daarom subsidie verleend.

Zorggroep Foar Elkoar wordt gevormd door een aantal bewoners van Hommerts en Jutrijp. De zeven commissieleden willen wat betekenen voor dorpsgenoten die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij kan gedacht worden aan kleine, relatief eenvoudig te verlenen hulp, zoals het vervoer van een dorpsgenoot naar bijvoorbeeld een doktersafspraak. Ook het doen van boodschappen, indien iemand daartoe even niet zelf in staat is, behoort tot de mogelijkheden. Foar Elkoar kan ook praktische hulp bieden door bijvoorbeeld een klein klusje uit te voeren (iets ophangen of repareren).

Foar Elkoar draait op vrijwilligers. Zij worden ingeschakeld als de Zorggroep door een dorpsgenoot is gevraagd om een handje te helpen. In Hommerts-Jutrijp is met enthousiasme gereageerd op het initiatief. Er zijn in korte tijd voldoende dorpsgenoten bereid gevonden om te assisteren, zodat met de Zorggroep gestart kan worden.

Zondag 10 januari wordt officieel het startschot gegeven. Dit vanaf 11 uur in het dorpshuis Oan it Far aan de Jeltewei. Na de opening wordt gesjoeld en wel om het kampioenschap van het dorp!

De Zorggroep heeft een eigen website: www.foarelkoarjutryp-hommerts.com. Voor meer informatie kan gebeld worden naar: 06-28813488 (Voicemail inspreken kan ook)

 

Programma Foar Elkoar

Facebooktwittermail