Voorzieningen

 • Dorpshuis Oan it Far

  Dorpshuis Oan it Far is het culturele middelpunt van het dorp.

  Dorpshuis Oan it  Far
  Jeltewei  94
  8622 XV Hommerts
  0515 442532

  Beheerster: Corry Jorritsma (06 18337507)

  Stichting Dorpshuis Jutrijp-Hommerts
  Secr :  mw.  W.H. Sijbranda-de Boer
  Jeltewei 238, 8622 DC Hommerts
  Klik hier voor het Stichtingbestuur Dorpshuis Oan it Far

 • Zorggroep Foar Elkoar

  Web: www.foarelkoarjutryp-hommerts.com
  Tel:
  06-28813488 (Voicemail inspreken)

  Zorggroep Foar Elkoar wordt gevormd door een aantal bewoners van Hommerts en Jutrijp. De zeven commissieleden willen wat betekenen voor dorpsgenoten die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij kan gedacht worden aan kleine, relatief eenvoudig te verlenen hulp, zoals het vervoer van een dorpsgenoot naar bijvoorbeeld een doktersafspraak. Ook het doen van boodschappen, indien iemand daartoe even niet zelf in staat is, behoort tot de mogelijkheden. Foar Elkoar kan ook praktische hulp bieden door bijvoorbeeld een klein klusje uit te voeren (iets ophangen of repareren).

  Voor het stellen van een hulpvraag of het aanmelden als vrijwilliger kunt u bellen kunt u bellen met bovenstaand nummer en/of e-mailadres. De voicemail en de mail worden dagelijks gecheckt. U wordt dan teruggebeld.

 • Basisschool Van Haersma Buma

  School  CBS Van Haersma Buma is een onderdeel van stichting Palludara.

  Basisschool Van Haersma Buma
  www.vanhaersmabumaschool.nl
  De Hoep 45
  8622 XM De Hommerts

  Tel. 0515 442900
  vhbs@palludara.nl

  Schoolleider: S. Rijpkema

 • Peuterspeelplaats De Moskeflap

  De Moskeflap
  Jeltewei 96 A
  8622 XV Hommerts
  Tel. 06 12732380
  E- mail: moskeflaphommerts@@hotmail.com
 • Buitenschoolse opvang De Ule

  Jeltewei 96
  8622 XV Hommerts
  06 11769772

  Per 1 maart 2009 bied De buitenschoolse opvang aan kinderen van het basisonderwijs. De kinderen kunnen voor en na school lekker spelen, leuke activiteiten doen en ook uitrusten onder begeleiding van een gediplomeerde groepsleidster.

  Kinderen worden s ochtends naar school gebracht en middags na school opgehaald. Er is dan tijd voor ieders verhaal en hobby. Er wordt een huiselijke sfeer gecreerd, waar kinderen zich veilig en prettig voelen. In de vakantie doen we leuke activiteiten met inbreng van de kinderen zelf.

  Uiteraard voldoet De de opvang aan alle eisen die de wet Kinderopvang stelt. Kom gerust eens langs om te kijken hoe leuk het is !!

 • Protestantse gemeente Jutrijp - Hommerts

  Johannes de Doperkerk
  Jeltewei 3
  8622 XV Hommerts
  www.pkn-jutrijphommerts.nl