De feestcommissie regelt diverse activiteiten in het dorp. De bekendste zijn de pubquiz en natuurlijk de dorpsfeesten. 

Cover Feestcommissie

Contact: BeheerjhSite@outlook.com 
Stinswei 23, 8622 XN Hommerts

Erro Hofstra
Voorzitter
Tristan Kouwenhoven
Financien 
Jannieke Venema
Notulist
Mark Tesselaar
Algemeen lid
Jan Jelte Nauta
Algemeen lid
Rohald Boonstra
Algemeen lid
IJbelina Huitema
Algemeen lid