De feestcommissie regelt diverse activiteiten in het dorp. De bekendste zijn de pubquiz en natuurlijk de dorpsfeesten. 

Cover Feestcommissie

 

 

 

 

Contact: BeheerjhSite@outlook.com 

Erro Hofstra
Voorzitter
Tristan Kouwenhoven
Financien 
Jannieke Venema
Notulist
Mark Tesselaar
Algemeen lid
Jan Jelte Nauta
Algemeen lid

De feestcommissie zoekt leden! Zonder nieuwe vrijwilligers komen de dorpsfeesten van 2018 in gevaar. De dorpsfeesten zijn er voor jong en oud en de feestcommissie is maanden bezig met voorbereiden. Zou u ons willen helpen, in de commissie zelf stappen is geen pre, maar alle hulp kunnen wij gebruiken om ook in 2018 weer een dorpsfeest te kunnen organiseren.