Jutrijp

Jutrijp (ruim driehonderd inwoners) is een langgerekt dorp dat in de late middeleeuwen is ontstaan. Mensen bouwden hun huizen aan de westelijke zijde van de vaart Het Var. Lange tijd was er geen weg naar het dorp en vond het vervoer plaats over het water. Wonen aan de vaart was dus erg praktisch. In 1843 werd de rijksstraatweg van Sneek naar Lemmer aangelegd. In plaats van aan het water, gingen mensen nu aan de weg wonen. Langzaam groeide Jutrijp vast aan buurdorp Hommerts.

Bezienswaardigheden

Op een oude kaart uit 1788 is nog een kerk te zien, die aan de oostkant van de vaart stond. Deze kerk had een stompe toren. De oude stompe toren bleef lange tijd staan, maar de oude kerk is omstreeks 1819 vervangen door een nieuw gebouw. Deze nieuwe kerk is in het begin van de jaren zeventig gesloopt. Wel zijn er in het dorp een aantal monumentale boerderijen bewaard gebleven.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Hommerts

Hommerts (zo’n zevenhonderd inwoners) is een langgerekt streekdorp. Het is in de middeleeuwen ontstaan langs het water Het Var. Toen de rijksstraatweg van Sneek naar Lemmer in 1843 werd aangelegd, orinteerde de bebouwing zich op de weg. Voor die tijd waren Hommerts en Jutrijp geheel op het vervoer over water aangewezen. In het dorp staat een groot aantal boerenbedrijven.

Bezienswaardigheden

De Nederlands Hervormde Kerk in Hommerts staat op de monumentenlijst. De spits van de toren is halverwege de jaren tachtig twee keer opgeknapt. Een jaar na de eerste opknapbeurt, sloeg de bliksem in de toren. De torenklok uit 1624 werd behouden. Op 4 mei 1988 werd bij de kerk een herdenkingsteken onthuld ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Wonen en leven

Hommerts-Jutrijp heeft goede dorpsvoorzieningen. De Van Haersma Buma basisschool, dorpshuis Oan it Far, sportvelden en een ijsbaan. Dorpshuis Oan it Far biedt ruimte aan zowel het verenigingsleven als de sportverenigingen. Het dorpshuis is in 2012 grondig verbouwd en is zeer modern te noemen. Naast dat zijn er tal van zelfstandige ondernemers die goed samenwerken. 

Toeristen en recreanten zijn ook welkom in Hommerts-Jutrijp. Naast een landelijke gelegen vakantiecentrum, heeft het dorp een jachthaven. Voor de watersportliefhebbers bieden De Witte en Zwarte Brekken veel vaarplezier.Het bedrijfsleven ontwikkelt zich volop. Veel bedrijven vestigen zich aan het nieuwe bedrijventerrein aan de Jeltesloot. De Jeltesloot vormt een belangrijke schakel tussen het merengebied in centraal Friesland en de Zuidwesthoek.